TGS Blagajne Basic in Premium

Za učinkovito in uspešno vodenje je izrednega pomena, da je blagajniški program zanesljiv, hiter in hkrati preprost za uporabo.

 • Izredno enostaven za uporabo
 • Vključen obstoječi asortiman
 • Deluje na vseh napravah z Windows OS
blagajne-tablet
 • Spremljanje prometa na mobilcu
 • Funkcionalnosti in podpora
 • Usklajenost z davčno zakonodajo

Na podlagi teh kriterijev so nastale posebne različice programa TGS blagajna.

Vse različice programa so posebej prilagojene za zaslone na dotik, omogočajo hitro prijavo in odjavo uporabnikov, ter preprost vnos in izdajo računov. Ker se podjetja ločijo tako v velikosti, kot tudi v ponudbi smo pripravili dva različna paketa.

Basic

Programska rešitev za izdajo in vodenje računov.

Program odlikuje uporabniku prijazen vmesnik, ki omogoča enostavno in hitro poslovanje.

Premium

Celovita programska rešitev za vodenje poslovanja različnih dejavnosti.

Funkcionalnosti programa se nadgrajujejo že več kot 15 let, odlikuje pa ga tudi uporabniku prijazen vmesnik, ki vam omogoča, da se popolnoma posvetite vaši dejavnosti, saj bo vodenje vašega poslovanja hitro in enostavno

Matični podatki

Artikli

 • Dodajanje in urejanje artiklov

Skupine in podskupine

 • Dodajanje in urejanje skupin in podskupin artiklov in materialov

Stranke

 • Urejanje in dodajanje strank za prodajo
 • Prenos podatkov iz FURS-ove baze

Pregled odprtih računov
Poročila oziroma pregledi

 • Dnevni računi
 • Arhiv računov
 • Promet osebja
Izdaja in vodenje gotovinskih računov

Enostavno in hitro dodajanje artiklov na račun
Različni načini plačila (gotovina, kartica, original račun)
Odprti računi (delo z mizami)

Matični podatki in šifrant

Artikli

 • Dodajanje in urejanje artiklov
 • Kopiranje artiklov za pohitritev dodajanja
 • Prenos podatkov artikla na material
 • Dodajanje in urejanje normativov (materialov) artiklom #(izdelava normativov)#
 • Vodenje in izpisi zaloge (celotne ali po kriterijih) #(vodenje zaloge)#
 • Izpis cenika
 • Izpisi zaloge (celotne ali po kriterijih)
 • Izvoz zaloge
 • Pregled in izpis kartice artikla
 • Popisni listi

Materiali

 • Dodajanje in urejanje materialov
 • Kopiranje materialov za pohitritev dodajanja
 • Vodenje in izpisi zaloge (celotne ali po kriterijih) #(vodenje zaloge)#
 • Pregled in izpis kartice materiala
 • Popisni listi

Skupine in podskupine

 • Dodajanje in urejanje skupin in podskupin artiklov in materialov

Partnerji

 • Urejanje in dodajanje partnerjev za prodajo in nabavo
 • Več možnosti izpisa partnerjev
 • Prenos podatkov iz FURS-ove baze

Klavzule

 • Dodajanje in urejanje klavzul, ki se izpišejo na delovnih nalogih, ponudbah in računih (noga izpisanega dokumenta)

Enote / mere

 • Dodajanje in urejanje enot oziroma mer za uporabo pri artiklih in materialih

Embalaže

 • Dodajanje in urejanje enot oziroma mer za uporabo pri artiklih in materialih

Plačilna sredstva

 • Urejanje in dodajanje možnih plačilnih sredstev pri vašem podjetju

Osebje

 • Dodajanje in urejanje zaposlenih
Naročila in nabava materiala in artiklov

Naročila materialov

 • Dodajanje in urejanje naročil materialov
 • Prenos naročila v dejanski prevzem materialov
 • Več možnosti izpisa naročil

Naročila artiklov

 • Dodajanje in urejanje naročil artiklov
 • Prenos naročila v dejanski prevzem artiklov
 • Več možnosti izpisa naročil

Nabava – prevzem

 • Dodajanje in urejanje prevzemov
 • Skeniranje in pregled skeniranih dokumentov (prevzemni dokumenti, npr. dobavnica)
 • Arhiviranje skeniranih vhodnih dokumentov – elektronski registrator – REDNIK (odlična pomoč pri reklamacijah in kontrolah)
 • Več možnosti izpisa in tiskanja prevzemov
 • Zapisnih o spremembi cen artiklov
Prodaja

Računi

 • Dodajanje, izdaja in urejanje računov (enostavno in hitro dodajanje artiklov na račun)
 • Različni načini plačila (gotovina, kartica, original račun)
 • Podvajanje računov za hitrejše delo
 • Odprti računi (delo z mizami)
 • Priprava podatkov za DURS
 • Izvoz računov (pdf, rtf)
 • Pošiljanje računov prek e-pošte
 • Več možnosti izpisa računov
 • Več možnosti tiskanja računov in zbira računov
 • Knjiženje
 • Arhiviranje računov – elektronski registrator – REDNIK

Dobavnice

 • Dodajanje, izdaja in urejanje dobavnic
 • Sprejem podatkov v dobavnico iz ročnega terminala
 • Kreiranje blagajniškega prejemka za dobavnico
 • Prenos v e-dobavnico
 • Prenos na izdajnico
 • Prenos na račun
 • Več možnosti izpisa in tiskanja dobavnic
 • Tiskanje zbira
 • Arhiviranje dobavnic – elektronski registrator – REDNIK

Delovni nalogi

 • Dodajanje, izdaja in urejanje delovnih nalogov
 • Zaklepanje / odklepanje delovnih nalogov za urejanje
 • Dodajanje potnega naloga na delovni nalog
 • Več možnosti izpisa delovnih nalogov
 • Tiskanje nalogov in obračuna
 • Arhiviranje delovnih nalogov – elektronski registrator – REDNIK

Ponudbe

 • Dodajanje, izdaja in urejanje ponudb
 • Podvajanje ponudb (menjava partnerja) za hitrejše delo
 • Več možnosti izpisa ponudb
 • Tiskanje ponudb in odpreme
 • Arhiviranje ponudb – elektronski registrator – REDNIK

Avansni računi

 • Dodajanje, izdaja in urejanje avansnih računov
 • Več možnosti izpisa avansnih računov
 • Več možnosti tiskanja avansnih računov
 • Knjiženje
Inventura

Inventura artiklov

 • Dodajanje in urejanje inventur in postavk inventure
 • Več možnosti izpisa inventur
 • Več možnosti tiskanja inventur

Inventura materialov

 • Dodajanje in urejanje inventur in postavk inventure
 • Več možnosti izpisa inventur
 • Več možnosti tiskanja inventur
Poročila

Nabava materiala – prevzemi
Prodaja materiala – računi
Poraba materiala – nedokončani delovni nalogi
Arhiv računov
Izpis zaloge materiala na dan
Prodaja artiklov
Nabava artiklov
Izpis zaloge artiklov na dan
Evidence o nakupu in prodaji
Zbir prodaje
Zbir računov na blagajni
Pregled plačil
Obračun ur in kilometrine
Poročila kontrolnih pregledov

Blagajna

Blagajniški prejemki

 • Dodajanje in urejanje blagajniških prejemkov
 • Tiskanje blagajniških prejemkov
 • Prenos na izdatek

Blagajniški izdatki

 • Dodajanje in urejanje blagajniških izdatkov
 • Tiskanje blagajniških izdatkov

Izpis blagajniškega dnevnika za izbrano obdobje
Trajnik

 • Dodajanje in urejanje trajnikov
 • Tiskanje podatkov o trajniku in izjave za odobritev trajnika

Knjiga blagajne

Uporabniki in pripomočki

Uporabniki

 • Dodajanje in urejanje uporabnikov in skupin uporabnikov
 • Omejevanje dostopa do programa
 • Zaklepanje zaslona

Kaj program zmore

Aplikacija vam omogoča hitro obdelavo strank in enostaven nadzor nad poslovanjem vašega podjetja. Obširen nabor funkcionalnosti omogoča prilagajanje aplikacije, ki je tako primerna za vsako podjetje in dejavnost.

Urejanje artiklov

Uporabnik lahko enostavno dodaja, ureja in briše prodajne artikle ter jih uvršča v posamezne kategorije.

Urejanje materialov

Uporabnik lahko enostavno dodaja, ureja in briše materiale ter jih uvršča v posamezne artikle.

Urejanje skupin in podskupin

Urejanje kategorij in podkategorij je v programu zelo hitro in enostavno kar prinese uporabniku hitro odzivnost na spremembe in fleksibilnost.

Urejanje partnerjev

Partnerje lahko sami dodajate in urejate njihove podatke. Podatki se lahko avtomatsko dopolnijo na podlagi FURS podatkovne baze.

Urejanje normativov

Artikli so lahko sestavljeni iz večih materialov ali artiklov kot na primer: barvanje las vključuje storitev + mešanico barve.

Naročila in nabava artiklov

Omogočeno je avtomatsko obveščanje in izdelava naročilnic, ko se doseže minimalna zaloga, ki jo uporabnika sam določi.

Izdaja in vodenje gotovinskih računov

Hitro dodajanje artiklov in izdaja računa ali računa z zamikom plačila, ter podrobna poročila za spremljanja izdanih računov.

E-računi

Program omogoča pošiljanje e-računov za proračunske uporabnike.

Izdaja dobavnic, delovnih nalogov, ponudb in avansnih računov

Enostavno izdajanje dobavnic, ponudb, avansnih računov ter urejanje delovnih nalogov, ki so učinkovita rešitev za planiranje dela.

Vodenje zaloge

Avtomatsko razknjiževanje zaloge ter avtomatsko obveščanje, ko dosežemo minimalno zalogo.

Inventura artiklov

Vpis zaloge na dan popisa in pregledno primerjanje dejanske in vodene zaloge.

Osnovna in napredna poročila

Osnovna poročila uporabniku omogočajo pregled nad prodajo, napredna poročila pa še pregled nad nabavo, porabo itd.

Knjiga blagajne

Dodajanje blagajniških prejemkov in izdatkov ter izpis blagajniškega dnevnika.

Primerjava paketov

Basic Premium
Urejanje artiklov je-vkljuceno je-vkljuceno
Urejanje materialov ni-vkljuceno je-vkljuceno
Urejanje skupin in podskupin je-vkljuceno je-vkljuceno
Urejanje partnerjev je-vkljuceno je-vkljuceno
Izdelava normativov ni-vkljuceno je-vkljuceno
Naročila in nabava artiklov ni-vkljuceno je-vkljuceno
Izdaja in vodenje gotovinskih računov je-vkljuceno je-vkljuceno
Izdaja in vodenje računov z odlogom plačila ni-vkljuceno je-vkljuceno
Izdaja dobavnic, delovnih nalogov, ponudb in avansnih računov ni-vkljuceno je-vkljuceno
Vodenje zaloge ni-vkljuceno je-vkljuceno
Inventura artiklov ni-vkljuceno je-vkljuceno
Osnovna poročila je-vkljuceno je-vkljuceno
Napredna poročila ni-vkljuceno je-vkljuceno
Knjiga blagajne ni-vkljuceno je-vkljuceno

30 €

Cena najema na mesec (brez ddv)

46 €

Cena najema na mesec (brez ddv)

540 €

Odkupna cena (brez ddv)

820 €

Odkupna cena (brez ddv)

Potrebujete več informacij?
Pokličite nas na telefon 041 423 684

Do programa v treh preprostih korakih

1. Kontakt

korak-1

Kontaktirajte naše svetovalce po telefonu 041 423 684 ali preko kontaktnega obrazca za brezplačno 30 dnevno testiranje delovanja naše aplikacije

2. Postavitev

korak-2

Svetovalci vam bodo prek interneta namestili ali poslali namestitveno datoteko, na vaš email pa boste prejeli navodila za uporabo.

3. Uporaba

korak-3

Prejeta aplikacija se namesti, aktivirajo se uporabniški računi ter prične z njeno enostavno uporabo in služenjem denarja.

Uporaba TGS blagajne je pametna odločitev

 • Kjerkoli in kadarkoli, tudi na dopustu
 • 24 urni dostop do aplikacije
 • Podpora skoz vse dni v letu 24/7/365
 • 100% zadovoljstvo je zagotovljeno